Home Despre Noi Echipa Alegeri 2008 Contact
Stiri Recente

Legaturi Utile


Harta Interactiva
Plângere penală împotriva presedintelui Camerei Deputatilor, Roberta Anastase
Plângere penală împotriva presedintelui Camerei Deputatilor, Roberta Anastase
DOMNULE PROCUROR GENERAL,
Grupul parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC din Camera Deputatilor, reprezentat prin lider de grup Mircea Dusa, domiciliat în Harghita, mun. Toplita, strada Cerbului, nr. 3, bl. O, sc. 1, et. 2, ap. 6, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Palatul Parlamentului-Camera Deputatilor, str. Izvor 2-4, sector 5, Bucuresti, în temeiul art. 222 Cod proc. pen., 289, 291 şi 292 Cod penal formuleză prezenta:
PLÂNGERE PENALĂ
împotriva numitei ANASTASE ROBERTA ALMA, având calitatea de Preşedinte al Camerei Deputaţilor din Parlamentul României şi a numitului Sever Voinescu, în calitate de secretar al Camerei Deputaţilor, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 248 ind. 1 Cod pen., fals intelectual, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 289 Cod pen., uzul de fals, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 291 Cod pen. şi fals in declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292 Cod pen.
În fapt,
numita Anastase Roberta Alma ocupă funcţia de Preşedinte al Camerei Deputaţilor din Parlamentul României.
În această calitate, cu ocazia votării Legii sistemului unitar de pensii, susnumita a prezidat şedinţa din data de 15.09.2010, comiţând cu această ocazie diferite abuzuri. În cadrul acestei şedinţe, făptuitoarea a fost asistată, conform art. 143 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, de 2 secretari stabiliţi, respectiv Mihai Voicu şi Sever Voinescu.
În cadrul acestei şedinţe a Camerei Deputaţilor, voturile pe articole au început să se realizeze începând cu ora 16:48, până la ora 21:55, când deputaţii PNL şi PSD au părăsit lucrările. Prezenţa de vârf în sala a fost de 233 de deputaţi (prezenţă înregistrată la ora 16:33). La ora 17:22, în sală se mai aflau 210 deputaţi. În rest, prezenţa în sală a fost fluctuantă: între 177 şi 188 de deputaţi; între orele 21:58 şi 22:35, cât timp s-a mai votat electronic după părăsirea sălii de către membrii opoziţiei, în sală au fost între 133 şi 116 deputaţi (ultimul vot electronic).
La 40 de minute după ce deputaţii PNL şi PSD au părăsit lucrările, făptuitoarea a susţinut ca sistemul de vot electronic s-a defectat, situaţie cu privire la care avem serioase dubii, şi s-a stabilit continuarea şedinţei, votându-se prin ridicarea mâinii. Precizez faptul că, în conformitate cu informaţiile pe care le deţin, sistemul eletronic de vot se afla în perfectă stare de funcţionare.
Votarea legii pe articole prin ridicarea mâinii a fost coordonată de către numita Anastase Roberta Alma, în virtutea funcţiei deţinute, care anunţa, după fiecare etapă, rezultatul votului, mărind în mod considerabil şi evident intenţionat, numărul votanţilor pentru a se realiza cvorumul legal.
Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Preşedintele Camerei Deputaţilor are, printre alte atribuţii, şi pe aceea de a acorda cuvântul, de a modera discuţiile, de a sintetiza problemele puse în dezbatere, de a stabili ordinea votării, de a preciza semnificaţia votului, de a valida numerotarea deputaţilor prezenţi făcută de secretarul Camerei Deputaţilor şi de a anunţa rezultatul acestuia.
Potrivit art. 67 din Constituţia României, „Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă legi, hotărâri şi moţiuni, în prezenţa majorităţii membrilor.”
Din enunţarea dispoziţiilor constituţionale citate anterior, rezultă în mod neechivoc că scopul ilicit al comiterii acestui abuz este acela de a se realiza cvorumul legal necesar pentru adoptarea Legii sistemului unitar de pensii.
Oficial, rezultatul votului a fost validat de Anastase Roberta Alma, în concordanţă cu afirmaţiile secretarului Sever Voinescu, respectiv: 170 de voturi pentru, 2 contra şi 3 abţineri, deşi la momentul votului în sală, se aflau 82 de deputati, aşa cum i-a atenţionat cel de-al doilea secretar, Mihai Voicu, situaţie ce poate fi demonstrată prin examinarea înregistrarii video a şedinţei Camerei Deputaţilor din ziua respectivă.
Fapta numitei Anastase Roberta Alma dar şi a secretarului Sever Voinescu de a contabiliza, în mod intenţionat, mai multe voturi decât erau în realitate, întruneşte toate elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată iar atestarea de către făptuitori a unor imprejurări necorespunzătoare adevărului, cu scopul vădit de a se constitui cvorumul legal pentru adoptarea legii pensiilor, intruneşte toate elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 289 Cod penal. Apreciem că prin săvârşirea acestor infracţiuni s-a creat un prejudiciu considerabil, activitatea de legiferare a Camerei Deputaţilor fiind serios afectată.
Totodată, susţinerile că sistemul de vot electronic s-a defectat, de altfel neconforme cu realitatea, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292 Cod penal.
Subliniem faptul că legea pensiilor a fost adoptată pe baza documentelor întocmite de Sever Voinescu şi validate de Anastase Roberta Alma, documente care atestă, în mod fals, întrunirea numărului de deputaţi necesar adoptării unei legi, realizându-se astfel condiţiile necesare existenţei infracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 291 Cod penal.
Pentru toate motivele expuse mai sus, fapta numitei ANASTASE ROBERTA ALMA şi a secretarului SEVER VOINESCU, de a mări, în mod abuziv, în virtutea funcţiei pe care o deţin, numărul participanţilor la sedinţa din data de 15.09.2010, faptă savârşită cu intenţie şi cu unicul scop de a întruni cvorumul pentru adoptarea Legii sistemului unitar de pensii, coroborată cu susţinerile nereale că sistemul de vot electronic s-a defectat întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prevăzută şi pedepsită de art. 248 ind. 1, fals intelectual, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 289, uzul de fals faptă prevăzută şi pedepsită de art. 291 şi fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292 Cod pen.
În drept,
invoc prevederile art. 222 din Codul de procedură penală precum şi prevederile art. 248 ind. 1, 289, 291 şi 292 din Codul penal.
Prezenta plângere va fi dovedită cu stenograma şedinţei Camerei Deputaţilor din data de 15.09.2010, înregistrarea audio video a acestei şedinţe, proba cu martori, expertiza tehnică a sistemului electronic, listele electronice de vot care atestă numărul de deputaţi prezenţi în sală înainte ca Roberta Anastase să susţină că sistemul electronic s-a defectat precum şi orice alt mijloc de probă veţi aprecia ca fiind necesar.
Data
Semnătura
© 2008 Toate Drepturile Rezervate PSD Caras - Severin. Web Design si Optimizare by Web Design Timisoara | Harta Site |